El municipi en xifres

DADES GEOGRÀFIQUES

Comarca: MARINA ALTA
Extensió (km2): 66.00
Nuclis de població:
Límits:
Distància a la capital de província: 100.00 (km)
Infraestructures de comunicació:

DADES DEMOGRÀFIQUES

Nombre de dones: 22483
Nombre de homes: 21108
Xifra de població: 43591
Nombre de llars: 21108
Densitat de població: 660.00 (Habitants/Km2)

DADES COMERÇ DETALLISTA

Alimentació
Comerç Tradicional 156 5604.00 m2
Supermercats 31 18070.00 m2
No Alimentació
Vestit i Calçat 196 11908.00 m2
Llar 174 43397.00 m2
Resta no alimentació 272 52129.00m2
Comerç mixt i altres
Grans magatzems m2
Hipermercats m2
Magatzems populars m2
Un altre comerç mixt m2
Centres Comercials
Centres Comercials m2
Indicador de dotació comercial:
16.00 (nº. establiments /1000 habitants)
Grau de concentració comercial

ALTRES DADES COMERCIALS

Nombre de IAE: 4393
Nombre de IAE comercials: 1523
Nombre de mercats: 1
Mercat municipal:
Nº. mercats no sedentaris: 2
Mercats no sedentaris:
Dotació d'aparcaments:
Superfície de vianants: m2

© 2015 - Ajuntament de Dénia - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball